Info Jeugd Fc Kleit

INFO JEUGD FC KLEIT 2019-2020


1.Voorwoord:


De jeugd van FC Kleit is en blijft een steeds groeiende organisatie met een goede reputatie. Momenteel zitten we aan 260 actieve voetballers en dit aantal blijft jaar na jaar groeien. Sommige ploegen zitten op het maximum aantal spelers.

Wij zouden de goede reputatie graag behouden!

Een goede jeugdwerking moet steeds aan een aantal eisen voldoen. Eén ervan is ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt op en rond FC Kleit, en dat kan alleen met goede afspraken. Daarnaast heeft onze jeugdwerking de bedoeling alle spelertjes op voetbalvlak beter maken en ook leren functioneren in groepsverband, een stuk opvoeding dus, waarbij discipline dan ook hoog staat aangeschreven. Om dit te bereiken zijn er heel wat mensen heel wat uren in de weer voor de club, en dus ook voor de spelers.


Het bestuur steekt hun ambitie niet onder stoelen of banken en wil een vaste waarde blijven in 2de provinciale, met daarin zoveel mogelijk spelers van rond de kerktoren. Dus moeten we samenwerken om onze jeugdspelers klaar te stomen voor het eerste elftal en daarbij is een goede jeugdopleiding van groot belang. Het behalen van een ster tijdens de audit van Foot pass is de verdienste van jarenlange samenwerking tussen alle medewerkers van Fc Kleit.

Wanneer een goede mentaliteit binnen de club heerst zowel van trainers, begeleiders, ouders, bestuur...zullen we spelers technisch, tactisch en fysiek sterker maken en zullen ze dat ook worden! Daar moet iedereen in geloven!!

Verder in deze bundel vind je een aantal zaken terug die voor iedereen van pas kunnen komen, hopelijk iedereen ook wijzer uit wordt en zich ook een beeld van de club kan voorstellen.


NIEUW SEIZOEN 2019-2020:

- Kledij is Hummel


Sportieve Groeten

Jeugdcoördinator Nico Van de Geuchte

nicovandegeuchte@telenet.be

0496/79.31.222. Reglement spelers:


1.Bij aankomst en vertrek van de speler komt men de trainer, begeleider en medespeler groeten door een handdruk.

2.Spelers die niet trainen zonder opgave van geldige reden zullen de eerstvolgende wedstrijd niet opgesteld worden.

3.Bij het spelen van een wedstrijd is men aanwezig op het afgesproken uur en verplicht in trainingspak en t-shirt gekregen van de club, deze heeft men ook aan na de wedstrijd! Niet in clubkledij zal je de eerstvolgende wedstrijd niet meedoen!

4.Na de wedstrijd blijven de spelers en trainer of begeleider in de kleedkamer tot iedereen klaar is. Er is ongeveer 15min om te douchen, daarna worden de drankbonnetjes uitgedeeld!

5.De sporttassen worden bij elkaar gezet op aangeduide plaats in de hoek van de kantine.

6.Zowel voor als na de training of wedstrijd wordt er naar de trainer of begeleider geluisterd.

7.Zowel het materiaal van de club als dat van een ander wordt met respect behandeld.

8.We hebben respect voor elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter.

9.We verwittigen de trainer indien we te laat of niet aanwezig kunnen zijn bij wedstrijd of training.

10.Als we de kleedkamer verlaten na een wedstrijd of training laten we die proper achter, geen kleding, lege flessen, voetbalschoenen… . Dit ook op verplaatsing!

11.Tijdens de wedstrijd proberen we uit te voeren wat ons door de trainer gevraagd is en niet door onze ouders.

12.De trainer heeft het recht om bij wangedrag een speler te schorsen voor een bepaald aantal wedstrijden.

13.Tijdens wedstrijden en trainingen worden geen ouders toegelaten in de kleedkamer enkel bij de U6 maken we een uitzondering.

14.Alle fietsen horen thuis in het fietsenrek. Ook deze van de ouders.

15.Denk eraan geen paspoort is niet spelen. (vanaf U15)

16.Gsm gebruiken als fototoestel of camera in de kleedkamer zal streng bestraft worden door de club!

17.Truitjes worden op de juiste manier terug in de bak gelegd.

18.Problemen zijn er om opgelost te worden, doe dit met de persoon in kwestie en niet achter de rug! Doe dit niet na de wedstrijd maar eventueel voor of na een training!

19.Op training:

a.- wordt iedere speler op het afgesproken uur verwacht in de kleedkamer

b.- we gaan samen het veld op en nemen alle materiaal die we nodig hebben mee

c.- na de training wordt het terrein volledig ontruimd en gaan we samen naar de kleedkamer

d.- na iedere training verplicht te douchen (vanaf U 10)

e.- scheenbeschermers zijn verplicht, zorg voor de juiste kledij, regenjas bij regenweer, handschoenen, lange broek.....

f.- van 1 november tem 1 maart trainen we met lange broek en trui/jas, weersomstandigheden kunnen daar verandering in brengen.


3. Rol van de ouders:


KLEEDKAMERS:

1. Uw speler wordt voor de training en wedstrijd verwacht in de kleedkamer en blijft daar tot de trainer hem/haar komt halen.

2. De ouders komen niet in de kleedkamer. De doelstelling is dat uw speler zelfstandig wordt. Enkel bij de U6 maken we graag een uitzondering.


COACHING:

1. De spelers worden gecoacht door de trainer. Het spreekt voor zich dat de ouders de spelers aanmoedigen en supporteren voor het team. Na een prachtige voetbalactie van de tegenstander mag er ook een applausje bij = fairplay.

2. De richtlijnen worden voor en tijdens de wedstrijd meegedeeld door de trainer. Er is dus geen nood aan extra richtlijnen van de ouders.

3. Indien ouders het niet eens zijn met de richtlijnen van de trainer dienen ze dit met de trainer zelf te bespreken, bij voorkeur voor of na de eerstvolgende training en op een rustige plaats.

4. Dezelfde opmerkingen gelden ook voor de trainingen!

5. Problemen zijn er om opgelost te worden, doe dit met de persoon in kwestie en niet achter de rug! Doe dit niet na de wedstrijd maar eventueel voor of na de training! Denk even na, schrijf iets op en bespreek dit met de trainer bij de eerstvolgende training.


STIPTHEID:

1. We verwachten van onze spelers dat ze op tijd zijn bij trainingen en wedstrijden. Indien dit niet mogelijk is dient dit steeds zo snel mogelijk aan de trainer gemeld te worden.


AANWEZIGHEID:

1. Op training is iedereen aanwezig 10 min. voor de training begint. De spelers zorgen er voor dat ze in de kleedkamer zitten en klaar zijn voor de training. Dit wil zeggen, schoenen geknoopt, eventueel drinken bij de hand en in de winter eventueel muts en handschoenen aan. Bij regenweer doen we onze regenjas aan.

2. Op wedstrijden is iedereen aanwezig 45 min. voor de wedstrijd begint. Iedereen wordt steeds verwacht in de voorziene kleedkamer op het terrein van F.C. Kleit of die van de tegenstander. Vanaf de U15 is dit 1 uur voor de wedstrijd. Op verplaatsing zal bij vertrek steeds afgesproken worden aan de kantine van F.C. Kleit of ter plaatse zelf.

3. Voetbal is een teamsport, zorg er voor dat je tijdens het seizoen beschikbaar bent. Zodat het team niet in de problemen komt.

4. Indien uw zoon/dochter eens moet meedoen met een andere ploeg rekenen wij erop dat de speler/speelster  aanwezig is, wij hopen op een positieve ingesteldheid van allen!


BLESSURE:

1. Een speler blesseert zich tijdens training of wedstrijd. Na de training of wedstrijd wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de trainer wat de ernst van de blessure is.

2. Indien een speler voor een langere tijd gekwetst is, wordt de revalidatie steeds doorgegeven aan de trainer. Ook dient men contact op te nemen met Geert Van Landschoot, dit voor de verzekeringsformulieren.


PARKING:

1. Rij A.U.B. voorzichtig bij het oprijden van de parking van de terreinen van F.C. Kleit !!!!

2. Parkeer niet dubbel bij plaatsgebrek.

3. Parkeren aan de kantine mag, maar liever op de oprijlaan langs beide kanten.

4. Parkeren aan de fietsrekken is verboden! U hindert fietsers die aan hun gezondheid werken!

5. Voor de fietsers onder ons: fietsen horen thuis in het fietsrek, zo blijft onze club er netjes uitzien!


Met uw club-kledij vertegenwoordigt u F.C. Kleit op een fiere en mooie manier!

1. Draag zorg voor jullie training en t-shirt, laat je kind hem enkel gebruiken om naar of van de wedstrijd te komen. Het dragen is verplicht ! In geen geval gebruiken we onze training en t-shirt om mee op te warmen of te trainen.

2. Maak gebruik van de trui of regeshirt! Deze mag steeds gebruikt worden tijdens training of wedstrijd.

3. Gekregen wedstrijdkousen en broek worden enkel gebruikt om wedstrijd te spelen en niet om te trainen! Deze kunnen omgeruild worden bij te klein of versleten!

4. Zet aub de naam van uw kind + eventueel categorie in de jas en andere kledingsstukken! Borduren op de buitenkant mag ook maar dan enkel door de club zelf!                                                                                                                                                                                                     4. Trainingsmomenten:


Deze kun je bekijken via ProSoccerData!


Pro Soccer Data kunt u  terugvinden op de site www.jeugdfckleit.be of via de app die u kan downloaden op uw smartphone.5. Betaling opleidingsvergoeding en passen kledij:

De opleidingsvergoeding voor het seizoen 2019-2020. 

oor U6 en U7 150€.

Voor U8 tem U17 200€.


Voor een tweede of derde gezinslid krijgt u 20€ korting.

De opleidingsvergoeding wordt contant betaald bij het passen van de kledij op 7, 8 of 9 juni! Overschrijving is niet mogelijk!

Wat krijgt men hiervoor in de plaats:

- 2 jaarlijks een kledijpakket met daarin trainingspak, t-shirt en opwarmingstrui

- Wedstrijdkousen en broek

- Voetbalzak: om de x aantal jaren krijgen de spelers een nieuwe aangeboden

- Drankbonnetje na iedere wedstrijd

- Kerstfeestje voor de kleinsten

- ................6. Korting via mutualiteit:

Elk kalenderjaar kun je via de mutualiteit waar je aangesloten bent een formulier invullen die door onze GC Geert Van Landschoot moet ondertekend worden. Dit kan je meestal downloaden via de site van de mutualiteit.

Daarvoor krijg je in de plaats een bepaald bedrag terug.

Let wel op, dit is eenmalig per kalenderjaar ook al ben je bij verschillende clubs aangesloten. Bv als je in een zwemclub, turnclub......kun je maar 1 formulier invullen en niet voor iedere club 1. Gelieve deze voor eins september aan w trainer te bezorgen.


7. Aansluiten bij Fc Kleit:


Voor een speler zich definitief  dient aan te sluiten mag hij of zij 3 maal meetrainen met zijn leeftijdsgenoten! Indien alles naar wens is van beide partijen kan er overgegaan worden tot aansluiting, dit door terug contact op te nemen met Nico Van de Geuchte.


8. Wat te doen bij ongeval:

Helaas komen tijdens trainingen en wedstrijden soms kwetsuren voor, het is dan ook belangrijk om bij eventuele blessures gepast in te grijpen en geen acties te ondernemen die de blessure erger maakt of extra problemen te veroorzaken door verkeerde inschatting. Idealiter volgen zoveel mogelijk trainers en begeleiders een EHBO opleiding en leren ze aldus gepast op te treden in geval van een ongeval of blessure op of rond het voetbalveld. Een EHBO opleiding maakt ook deel uit van de trainersopleiding aan de voetbalschool.
ENKELE RICHTLIJNEN DIE HIERBIJ IN ACHT GENOMEN WORDEN:

1. Doe al het mogelijke om paniek op en rond het voetbalveld te voorkomen

2. Zorg voor voldoende ruimte voor de geblesseerde

3. Stel de persoon gerust door met hem/haar te praten

4. Niet meteen ergens mee beginnen (de blessure niet onderschatten of overschatten)

5. Verplaats de geblesseerde niet indien mogelijk

6. Bij ernstige blessure kan vervoer met een brancard nodig zijn

7. Vermijdt afkoeling van de geblesseerde

8. Zorg dat eventuele opgeroepen hulpdiensten zonder hinder bij de geblesseerde kunnen komen

9. Raadpleeg steeds een arts indien er 1 aanwezig is

10. Contacteer desgevallend de arts van wacht of een snel op te roepen arts

11. Alle telefoonnummers zijn aanwezig op lijst binnen de club


GEKWETST - WAT NU?


- Vraag aan de club (trainer, afgevaardigde,...) een aangifte formulier

-De behandelende geneesheer vult het gedeelte "medisch getuigschrift" in

-U kleeft een vignet van de mutualiteit in de grote rechthoek op het gedeelte "aangifte van ongeval"

- U bezorgt het formulier aan de gerechtigde correspondent (Van Landschoot Geert 0472/717788) uiterlijk 7 werkdagen na datum van het ongeval. Geef een woordje uitleg van het gebeuren via bijgeleverde formulier.

- De GC vult het gedeelte "aangifte van ongeval" verder in en verstuurt het naar de KBVB.

- De aangifte moet uiterlijk 14 dagen na het ongeval bij de KBVB zijn.

- U betaalt zelf de dokterkosten, geneesmiddelen,....

- U verwittigt uw mutualiteit, zij verzamelen al uw onkosten op een onkostennota.

- Neem zo nodig een kopie van de rekeningen voor jezelf.

- Voor de KBVB gelden enkel de originele documenten.

- Na een tijdje ontvang je van de GC een formulier van de KBVB waarop alle door de KBVB aanvaarde voorwaarden van de behandeling staan. Lees deze aandachtig.

- Bij genezing moet uw geneesheer dit formulier aftekenen, dient uw mutualiteit te verwittigen en een onkostennota op te vragen. Pas dan mag de speler terug trainen of wedstrijden spelen!

- Opname in kliniek gebeurt in een gemeenschappelijke kamer zodat geen meerkosten aan erelonen en lig prijzen kunnen aangerekend worden, meerkosten zijn steeds voor de speler zelf.

- Loonverlies, gedurende de eerste maand of 14 dagen na het ongeval ontvangt de speler zijn gewaarborgd loon van zijn werkgever. er is geen verdere tussenkomst van de club.

- Het lid dient voor kleine en grote risico's verzekerd te zijn bij de mutualiteit, dit vooral voor zelfstandigen of diens personen te laste.

- Terugbetaling van tapes, geen enkele vorm van tapes of synthetische gipsverbanden worden door de verzekering van de KBVB terug betaald.

- In geval u kinesitherapie of fysiotherapie nodig hebt, raden wij u ten zeerste aan de werkwijze eerst grondig te bevragen bij de GC van de club. vb: indien de dokter 10 massages voorschrijft en verlenging hiervoor noodzakelijk is, dient de dokter deze eerst weer voor te schrijven, zo niet is terug betaling uitgesloten.

- De documenten van de KBVB bezorgt u aan onze GC die hij voor u zal opsturen.

- Na enige tijd ontvangt u via de club de afrekening.

- De KBVB rekent steeds 9.2€ dossierkosten aan.

- Gelieve uw bankrekeningnummer te vermelden zodat de club de vergoeding tijdig en veilig kan overmaken.


Indien vragen aarzel niet contact op te nemen met iemand van de club, bezoek ook onze site www.jeugdfckleit.be

Vergeetgeen lid te worden van de Facebookpagina!


Aan allen een sportief en leuk seizoen toegewenst namens FC KLEIT